Mediumskap

Mediumskap

När jag arbetar som medium så är jag som en neutral länk mellan andevärlden och vårt liv, jordelivet som jag även kallar det.


Jag bestämmer INTE vem eller vilka andekontakter som kommer igenom. Och jag bestämmer INTE vad de ska säga.

 

Oavsett om jag jobbar med privatsittning eller storseans, så levererar jag budskapet jag får till mig i bästa mån jag kan till  Dig!

När en länk har skapats, så börjar andekontakten (ofta från en vän eller anhörig) att ge bevis på en fortsatt existens på andra sidan


Jag får budskapet i känslor, bilder, symboler, doft, hörsel, smak,  för att sedan ge summan av detta till Dig.

(Namn och beskrivning finns nedan)

 

Dock är det bra om Du  inte låser Dig "fast" sig på, att Du vill ha ett meddelande från EN speciell person.

Då kan Du missa information., som Du får ifrån en  annan andekontakt.

Det kan vara tex en gammal lärare, granne eller en vän till en vän!


Det kan även vara så  att Du inte har träffat personen ifråga innan hon/han har gått bort.

De vet och känner till allt om oss, ändå!


Budskapen som kommer är i positiv anda! Andevärlden vill att vi mår bra!

Om det kommer någon form av negativt budskap så är det för att andevärlden vill att vi ska uppmärksamma eller

ändra något som inte gynnar oss!

 

Så vidga vyerna lite extra!

Vi vet inte vem eller vilka det är som kommer och vill lämna ett meddelande eller göra sig hörda!


Om Du vill ha sittningen inspelad, och har möjlighet att spela in den på Din telefon eller dyligt, så går det bra!


Om Du vill boka en tid för en privatsittning gå in på Boka Direkt för online boking.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Clairvoyance / Klärvoajans


Detta ger en liten förklaring på mentalt mediumskap som jag arbetar med och som

den person som jag faktiskt jag ÄR!


Clairvoyance - klart seende, innebär att jag ser bilder, frekvenser i huvudet, med  min inre syn.

(Andra medier kan se med ögonen och ser andarna på samma sätt som vi ser varandra i fysik form.)


Clairaudience - klar hörsel, innebär att jag hör rösten i huvudet eller så hör jag anden

som en viskning i mitt öra. Jag kan höra dialekter och tex betoningar som anden delger


Clearsentience - klar kännande innebär att jag känner anden fysisk i kroppen. Tex om personen/anden har haft ont, problem eller andra åkommer innan bortgången och/eller under bortgången..


 Clairolfactrience innebär att jag som medium uppfattar och känner igen dofter.


Clairgustance är när jag uppfattar smaker.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mina utbildningar inom mediumskapet


Intuition, andlig healing och mentalt mediumskap

2003-2005 Terry Evans


Avancerat mediumskap

2016-2017 Tim Abbott


Och ständing utblidning i mina möten med andevärlden

och mina klienter!


Med reservation för prisändringar ~ Företaget innehar F-skatt ~ Ansvarsförsäkring ~ Tystnadsplikt 

Kontakta oss:

S:tOlovsgatan 52

731 31 Köping

info@helenengstrom.com

+46 (0)73 626 96 06

All Rights Reserved by Helen Engström @Harmony Of Spirit @Själens Harmoni 2018

Följ oss på Sociala medier