Mediumkurs

Personlig Utveckling, Intuition & Mediumskap

Personlig Utveckling, Intuition och Mediumskap

4 kurshelger på 2 år

 

Denna kurs riktar sig till Dig, som önskar att få en djupare kännedom om Dig själv.

Men också som har önskan om eller vill arbeta med mentalt mediumskap.

Du behöver inte ha några förkunskaper för att gå denna utbildning, likväl så kan Du ha tidigare erfarenhet.

 

Kursen kommer att fokusera mycket på Din personliga utveckling då detta är "a och o" för att komma vidare i det mentala mediumskapet.

 

Under kursen kommer vi att gå egenom etik och moral, hur Du levererar budskap m.m

 

*1 året är det mycket fokus på den personliga utvecklingen.

*Du kommer att få ta del av övningar i psykometri, intuition och under år 2 andekontakt.

*Diskussioner om medialitet, andlighet etc

*Genom meditation kommer Du att lära Dig att öppna upp och stänga ner.

*Kursen ger Dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta yrkesmässigt som medium

*Fördjupa Din kunskap inom olika relevanta områden som rör andlighet och medialitet.

*Känner Du att Du vill jobba mer med ett område tex psykometri, så självklart kommer Du att få möjlighet till detta.

 

För att bli godkänd i kursen, behöver Du delta i alla kursdelar samt att göra alla hemuppgifter som delges under utbildningen, mellan varje kursdel.

För att fortsätta en delkurs behöver Du slutföra uppgifter och övningar från delkursen innan.

Efter godkänd kurs blir Du diplomerat mentalt medium.

 

Vi kommer att träffas 4 kurshelger under ca 2 år.

Du kommer även att behöva närvara ytterligare 3 gånger under ca 2 år, då kvällstid, onsdagar!

Ev även gästföreläsare kommer till vissa kursdelar.

 

Mer info om kursen får Du vid anmälan.

**För att utbildningen ska starta så behövs det minst 10 pers**

 

PIM 3

Start fre-sön 26-28/4 - 2019

Del 2, 25-27/10 - 2019

Del 3, 2020

Del 4, 2020

 

Pris: 2900 kr/per kurstillfälle/kursdel.

Anmälningsavgift på 500 kr betalas in på konto som ges vid anmälan.

Resterande belopp på 2400kr betalas en vecka innan kursstart.

Kan även delbetalas på 2 ggr. (Detta ska meddelas vid anmälan till kursen)

 

Fika ingår. Lunch tas med själv eller köpes på närliggande lunchrestauranger.

Behöver Du övernattning kontakta mig mer uppgifter.

Med reservation för prisändring

 

Anmälan: info@helenengstrom.com eller 073 – 626 96 06

Kursledare: Helen Engström

Dipl. Medium, healer, Cert Angel Card Reader.

Utbildad av bl.a Terry Evans, Doreen Virtue, Tim Abbott

 

Vid frågor eller anmälan

Ring Helen på 073-626 96 06

 

 

Varmt Välkommen

Skicka Din anmälan/intresse via formuläret nedan!

Jag vill anmäla mig till PIM2
Jag är intresserad av PIM2
 
 
 
 
 

Med reservation för prisändringar ~ Företaget innehar F-skatt ~ Ansvarsförsäkring ~ Tystnadsplikt

Kontakta oss:

S:tOlovsgatan 52

731 31 Köping

info@helenengstrom.com

+46 (0)73 626 96 06

All Rights Reserved by Helen Engström @Harmony Of Spirit @Själens Harmoni 2018

Följ oss på Sociala medier